Lännen Isännöintipalvelu korjausilmoitus ja muutostyöilmoitus

Ilmoita muutoksesta tai korjauksesta asunnossasi

Lännen Palveluyhtiöt / Korjaus- ja muutostyöilmoitus lomake
Ohjeistus

Ennen muutostyöilmoituksen jättämistä tutustu huolellisesti ohjeisiin tästä liitteestä. Osakkaan tulee lähtökohtaisesti tehdä ilmoitus Lännen Isännöintipalvelun osakassivujen kautta. Mikäli osakassivujen käyttäminen ei jostain syystä ole mahdollista tai urakoitsija tekee ilmoituksen, käytetään tätä lomaketta.

Aloita työt vasta, kun olet saanut muutostyön hyväksymiskirjeen. Toimi hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaan. Osakas vastaa, että urakoitsija on saanut hyväksymiskirjeen mukana toimitetut muutostyötä koskevat erityisohjeet. Osakkeenomistaja on vastuussa muutostyöstä (esim. hyvä rakennustapa), vaikka urakoitsija suorittaa työn osakkeenomistajan toimeksiannosta.

Lännen Isännöintipalvelu Oy perii maksun taloyhtiöltä muutostyöilmoituksen käsittelystä hinnastonsa mukaisesti. Muutostyöilmoituksen käsittelystä voidaan periä maksu ilmoittajalta, jos käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia, esimerkiksi jos ilmoituksessa on olennaisia puutteita, jotka vaativat lisätyötä tai -selvityksiä. Osakkaalta voidaan vaatia ilmoituksen käsittelykuluja myös silloin, kun työ on tarpeen käsitellä ylimääräisessä hallituksen kokouksessa tai yhtiön on itse hankittava lisäselvityksiä hankkeen arviointia varten.

Lännen Palveluyhtiöt