Lännen Isännöintipalvelu on vuoden 2016 ISA-auktorisoitu yritys

Lännen Palveluyhtiöt / Yritys / Ajankohtaista / Lännen Isännöintipalvelu on vuoden 2016 ISA-auktorisoitu yritys

Vuoden ISA-auktorisoidun yrityksen palkinto myönnettiin Lännen Isännöintipalvelu Oy:lle ISA-päivien yhteydessä. Perusteluna palkinnolle mainittiin se, että Lännen Isännöintipalvelun auditoinnissa kirjattiin eniten hyviä käytäntöjä, jotka jakautuivat tasaisesti eri auktorisointivaatimuksille.

Hyvistä käytänteistä, jotka näkyvät suoraan asiakkaalle, mainittiin mm. se, että kaikille Lännen Isännöintipalvelun asiakaskiinteistöille on tehty taloyhtiön kotisivut isännöintisopimukseen kuuluvana, valtaosassa taloyhtiöitä on ammattitilintarkastajat, hallitusten asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti ja henkilökunta ylläpitää ammattitaitoaan lisä- ja ajantasaiskoulutuksissa.

Kiitosta tuli myös siitä, että Lännen Isännöintipalvelu järjestää vuosittain asiakaskiinteistöjensä hallituksille koulutustilaisuuksia. Esimerkiksi marraskuussa 2016 Mediapoliksella pidetyssä koulutustilaisuudessa oli luennoimassa kiinteistöalan asianajaja, kiinteistöliiton toiminnanjohtaja, vakuutusmeklari ja viheraluepäällikkö. Lisäksi Lännen omissa toimitiloissa Kokkolankadulla pidettiin 2016 Tarmo-hankkeen energia- ja yhteiskorjausiltoja.

Toimiston sisäisistä toimintatavoista ja järjestelmistä auditoinnissa mainittiin hyväksi kehitykseksi projektienhallinta- ja raportointiohjelmat sekä sähköinen avainhallinta. Prosessikuvauksista tarkastettiin huoneiston muutostyöilmoituksen kulku Asioi Verkossa –palvelusta aina huoneistotietorekisterin lopulliseen kirjaukseen.

Viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa Lännen Isännöintipalvelu ylitti niin valtakunnalliset kuin alueelliset tuloksetkin. Erityisesti asiakkaat antoivat kiitosta siitä, että kaikki kiinteistön palvelut, korjauksesta viherpalveluun ja huollosta siivoukseen, löytyvät saman katon alta.

19. tammikuuta ISA-päivillä luovutetun palkinnon kävivät noutamassa toimitusjohtaja Harri Järvenpää, isännöintipäällikkö Susu Tossavainen sekä isännöitsijä Raija Viljakainen Lännen Isännöintipalvelusta.

ISA ry ylläpitää ja kehittää isännöinnin auktorisointijärjestelmää, auktorisoi isännöintiyrityksiä ja isännöitsijöitä sekä valvoo niiden toimintaa.

Kuvassa (vasemmalta): Isännöitsijä Raija Viljakainen, toimitusjohtaja Harri Järvenpää, ISA auktorisointitoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Asikainen, isännöintipäällikkö Susu Tossavainen ja ISA hallituksen varapuheenjohtaja Olavi Merikanto.

Lännen Palveluyhtiöt