Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden alusta

Lännen Palveluyhtiöt / Yritys / Ajankohtaista / Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden alusta

Uusi asbestilainsäädäntö on otettava huomioon myös huoneistoremonteissa.

Lakimuutos tuo velvoitteen purettavien materiaalien asbestipitoisuuden selvittämiseen. Aiemmin riitti, että työt tehdään asbestityönä jos kartoitusta ei tehdä. Lakimuutos toi myös muita velvoitteita, mm. kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimisen, purkutyön ennakkoilmoituksen tekemisen työsuojeluviranomaiselle ja osastointiin liittyviä lisävaatimuksia.
 
Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuotin kiellettiin vuoden 1993 alusta, sekä myyminen ja käyttöönotto 1994. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältääkö purettavat rakenteet asbestia. Pätevöityneet asbestikartoittajat löytyvät www.vtt-todistus.fi ja perusteena asbesti- ja haitta-aineasiantuntija.
 
Lain soveltaminen, pätevöityneiden kartoittajien ja laboratorioiden resurssit selvinnevät vasta alkuvuodesta 2016. Pyydämmekin muutostyötä tekeviä osakkaita huomioimaan lakimuutoksen tuomat lisävelvoitteet ja varautumaan useamman sadan euron näytteistä aiheutuvaan lisäkuluun. Mikäli osastointien vuoksi huoneistoa ei pysty käyttämään koko remontin ajan, tulee sijaisasumisjärjestelyt hoitaa ja kustantaa itse.
 
Muutostyöhön ryhtyvän tulee selvittää rakenteissa mahdollisesti olevat haitta-aineet ennen remontin aloituskatselmusta, jossa dokumentit tulee esittää.

Lännen Palveluyhtiöt