Palvelualojen ammattiliitto (PAM) on julistanut ylityökiellon ja antanut lakkovaroitukset

Lännen Palveluyhtiöt / Yritys / Ajankohtaista / Palvelualojen ammattiliitto (PAM) on julistanut ylityökiellon ja antanut lakkovaroitukset

Hyvä asiakkaamme,

työntekijöiden ammattiliitto PAM irtisanoi kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan, voimassa olevan työehtosopimuksen päättymään 28.2.2023. Neuvotteluissa sopua ei ole syntynyt ja tämän vuoksi PAM on julistanut erilaisia työtaistelutoimia.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskien PAM julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 1.3.2023 alkaen.

Lisäksi PAM on antanut kolme lakkovaroitusta kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskien, ensimmäinen näistä on 16.3.2023 klo 00.00 – 18.3.2023 klo 24.00 ja toinen 23.3.2023 klo 00.00 – 24.3.2023 klo 24.00 ja kolmas 30.3.2023 klo 00.00 – 1.4.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä. 

Olemme varautuneet toimittamaan palvelujamme mahdollisimman normaalisti.

Varautumisesta huolimatta työtaistelutoimet saatavat vaikuttaa palvelujen toimittamiseen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi palveluissamme, joita suoritetaan normaalin työnajan ulkopuolella saattaa esiintyä poikkeamia, esimerkiksi lumitöissä, liputuksessa tai muussa palvelussamme.

Kiinteistöjen päivystyspalvelumme toimii normaalisti. 

Työtaistelutoimet eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Tilanne raukeaa tai alkaneet työnseisaukset päättyvät, kun molemmat työriidan osapuolet hyväksyvät sovintoesityksen/neuvottelutuloksen. Toivomme, että neuvotteluissa saadaan ratkaisu aikaiseksi, mahdollisimman nopeasti.

Yhteistyöterveisin Lännen Kiinteistöpalvelu Oy ja Lännen Siivouspalvelu Oy

Lännen Palveluyhtiöt